Cum stăm cu bioenergia în 2015: raportul WBA despre cum se utilizează biomasa în lume

WBA (Asociația Internațională a Biomasei) a emis un raport statistic din care se observă atât evoluția domeniului bioenergiei, cât și problemele cu care se confruntă. Iată principalele aspecte punctate în continuare.

biomasa bioenergie wba raport - ecoprofit 0

Membrii WBA (World Bioenergy Association) și-au exprimat temerile recent în privința deciziilor luate în cadrul summit-ului din acest an din Germania. Mai exact, WBA nu crede că puterile lumii înțeleg pe deplin necesitatea de a reduce utilizarea combustbililor fosili cu 50% până cel târziu în 2035, pentru a stopa încălzirea globală cu peste 2 grade Celsius.

biomasa bioenergie wba raport - ecoprofit 1
Biomasa reprezintă un cumul important de reziduuri biologice

Pentru a le arăta factorilor de decizie din cele mai mari națiuni că biomasa este o alternativă care merită luată mult mai serios în seamă, WBA a emis și un raport statistic, din care rezultă câteva lucruri foarte interesante.

În primul rând, dintre toate sursele de energie regenerabilă, aportul biomasei este cel mai important. Între 2010 și 2012, cantitatea de energie asigurată din biomasă a crescut cu 2.320 PJ (petajouli), în timp ce sectorul eolian a crescut cu 645 PJ, iar cel solar cu numai 234 PJ.

În același timp, energia provenită din surse fosile a crescut cu impresionanta valoare de 20.100 PJ, ceea ce reprezintă și o creștere foarte mare a poluării. Care ar putea fi evitată dacă s-ar utiliza imensul potențial pe care reziduurile din agricultură îl au.

biomasa bioenergie wba raport - ecoprofit 2
Dacă nu s-ar face agricultură intensivă, ci agricultură eficientă, am fi mult mai câștigați

Se estimează că energia bazată pe biomasa provenită din agricultură poate asigura o cantitate de energie de mimimum 13.000 PJ. Ceea ce înseamnă peste jumătate din energia provenită din sursele fosile! Iar, prin punerea la punct a unui sistem cât mai eficient de colectare și utilizare a reziduurilor din agricultură, cantitatea de energie ar putea ajunge la 122.000 PJ. Ceea ce ar fi suficient pentru înlocuirea totală a surselor fosile pentru producerea energiei pe mapamond.

Totuși, trebuie înțeles că agricultura nu reprezintă o sursă inepuizabilă pentru bioenergie. Din 2000 încoace, a crescut productivitatea culturilor, în special a celor de grâu, orez și porumb. Însă agricultura intensivă duce la degradarea solului, deci în curând va fi necesară creșterea suprafeței agricole pe plan mondial cu 23% (adică un surplus de 134 de milioane de hectare, cu efecte majore asupra biodiversității și mediului).

Pentru a evita acest scenariu nesustenabil, WBA consideră că trebuie găsite și implementate cât mai repede soluții eficiente, de la managementul solului până la educația mai bună a celor care lucrează în agricultură. Astfel, s-ar obține rezultate atât în producția de alimente, dar și în cea de biomasă pentru producerea bioenergiei.

biomasa bioenergie wba raport - ecoprofit 3
De ce să utilizăm terenul agricol pentru combustibil când e mai necesar pentru alimente?

WBA mai consideră și că trebuie găsite alternative la utilizarea solului pentru culturile destinate biocombustibililor. În acest moment, sunt utilizate aproape 30 de milioane de hectare în acest scop, adică în jur de 5% din suprafața agricolă totală de pe mapamond. Odată cu creșterea cererii de hrană pentru populație, aceste terenuri trebuie folosite pentru alimente, deci biocombustibilii vor trebui obținuți din reziduurile agricole.

Raportul statistic al WBA mai arată și o evoluție considerabilă a industriei peleților: dacă în 2012 au fost produse circa 19,2 milioane de tone de peleți, în 2014 s-a ajuns la peste 27 de milioane de tone. Deci, în doi ani, s-a înregistrat o creștere de 38%, ceea ce demonstrează importanța biomasei pentru producerea căldurii în sectorul rezidențial.

biomasa bioenergie wba raport - ecoprofit 4
Mangalul afectează și pădurile, și mediul, deci ar trebui înlocuit cu alte surse

Pe de altă parte, WBA trage un semnal de alarmă privitor la folosirea fondului forestier pentru producerea mangalului. Deși, în teorie, mangalul este inclus în categoria biomasei, ineficiența sa, atât în producere, cât și în utilizare, necesită găsirea cât mai rapidă a unor soluții alternative. Mai ales în țările subdezvoltate, unde sunt afectate din plin pădurile pentru producerea ieftină a mangalului.

În ce privește performerii din domeniul biomasei, Brazilia și Suedia sunt țările care conduc detașat clasamentul mondial. În Brazilia, biomasa contribuie cu 25% în mixul total de energie, reprezentând mai mult de jumătate din totalul energiilor regenerabile. În Suedia, biomasa are un procent de 34%, în condițiile în care peste 50% din producerea energiei se datorează energiilor regenerabile.

Pe hârtie, statisticile și estimările WBA ne arată că biomasa poate înlocui cu succes utilizarea carburanților fosili pentru producerea de energie, în condițiile în care emisiile de CO2 rezultate din arderea biomasei nu afectează mediul, așa cum se întâmplă cu dioxidul de carbon rezultat din arderea surselor fosile. Dată fiind legătura puternică pe care sectorul biomasei o are cu activitățile agricole, de care depinde omenirea pentru a supraviețui, devine clar că folosirea bioenergiei are un loc important în paradigma sustenabilității.