Cât de competitivă a devenit energia regenerabilă față de combustibilii fosili în ultimii 10 ani

Asociația mondială REN21 publică anual rapoarte privind statusul industriei regenerabilelor. În continuare, o analiză a evoluției investițiilor în sursele regenerabile, precum și o comparație cu domeniul combustibililor fosili.

energii regenerabile evolutie - ecoprofit 0

În primul rând, trebuie remarcat cât de rapid a ajuns lumea să conștientizeze nevoia unui cadru legislativ și de susținere a energiilor regenerabile. Cu 10 ani în urmă, doar un sfert dintre țările lumii aveau programe de politici dedicate sectorului regenerabilelor, precum și obiective de integrare a acestora în mixul național de energie.

Acum, peste 90% dintre țări și-au stabilit politici și obiective, rezultat obținut în numai un deceniu prin colaborarea dintre asociațiile din domeniu, împreună cu guvernele tuturor țărilor.

energii regenerabile evolutie - ecoprofit 1
În doar 10 ani, aproape toate țările de pe mapamond au adoptat măsuri legislative și și-au impus obiective de reducere a poluării

Este, practic, un semn clar că omenirea înțelege pericolele poluării, rezultată în primul rând din producerea energiei, în diverse forme, fără de care societatea actuală nu ar putea exista. Cum energia stă la baza dezvoltării economice, este logică legătura strânsă între creșterea economică (deci a nevoii de consum) și nevoia în creștere pentru resursele care produc energia.

Evoluții macro-economice din ultimii 15 ani

În ultimii 15 ani, consumul general de energie a crescut cu 36% (de la curent până la combustibili), în principal din cauza creșterii economice a Chinei. În consecință, și producția totală de energie a cunoscut o creștere de 37% în aceeași perioadă. Însă lucrurile nu sunt așa de simple cum par la prima vedere.

energii regenerabile evolutie - ecoprofit 2
Cererea în creștere pentru energie (stânga) a fost asigurată de o cerere direct proporțională a producției de energie (dreapta). În 15 ani, evoluția a fost de peste 35%, cu un ușor regres în perioada crizei economice

Cea mai mare presiune din sectorul energetic este în zona producției de energie electrică – în ultimii 15 ani, cererea pentru curent electric a crescut cu 50%! Arderea cărbunilor în termocentrale a fost soluția cea mai la îndemână pentru obținerea energiei cu un preț accesibil, mai ales în țările în curs de dezvoltare. Dar curentul este obținut din ce în ce mai ieftin și din centralele cu gaz. În paralel, ultimii ani au dus la o scădere accentuată a prețului petrolului, ceea ce a dus și la o creștere a utilizării produselor petroliere.

Utilizarea intensivă a combustibililor fosili, mai ales în perioada post-criză și mai ales în țările asiatice (în principal China și India), a avut un efect foarte dăunător: dublarea emisiilor de CO2 între 2000 și 2014. În ultimii 25 de ani, poluarea la chinezi a crescut de 3,5 ori și, practic, a ”reușit” să anihileze scăderea ușoară a poluării obținută de europeni și americani…

energii regenerabile evolutie - ecoprofit 3
Cererea accentuată pentru energia electrică (stânga) este principalul factor care a dus la dublarea emisiilor de CO2 (dreapta). Cel mai mare grad de poluare rezultă din arderea cărbunilor în termocentrale pentru obținerea curentului electric – deci aici s-au căutat cele mai bune soluții alternative

Au fost și două excepții notabile ținând de poluare. În 2009, cantitatea totală de emisii de CO2 a scăzut ușor pe fondul crizei economice mondiale (care a încetinit activitatea industrială). După care în 2014 a fost pentru prima dată când s-a înregistrat o stagnare a poluării, în condițiile în care economia a înregistrat o creștere, iar activitaea industrială și producerea energiei au fost pe un trend crescător.

Ce influență au avut regenerabilele

Practic, 2014 poate fi considerat ”anul noilor regenerabile” – pentru că stagnarea poluării se datorează în primul rând surselor de energie regenerabilă în care s-a investit masiv mai ales după criza din 2008. La ora actuală, sursele regenerabile pot fi împărțite în două mari categorii: cele ”convenționale” (hidrocentralele de capacitate mare sau biocombustibilii tradiționali), respectiv cele moderne (eoliană, fotovoltaică, geotermală, biomasa pentru noile aplicații, microhidrocentralele și altele).

energii regenerabile evolutie - ecoprofit 5
Deși procentual energiile regenerabilele par insignifiante, contribuția lor este foarte importantă: sunt responsabile pentru stoparea trendului crescător al poluării

În 2004, regenerabilele asigurau circa 23% din capacitatea totală de producere a energiei electrice pe mapamond. 800 GW proveneau de la hidrocentralele mari, iar restul de 85 GW de la instalații eoliene, fotovoltaice, microhidrocentrale, centrale pe bază de biomasă, etc). După un deceniu, regenerabilele au ajuns la un total estimat la 1,7 TW (dublu față de acum 10 ani), iar procentul în capacitatea globală de generare a energiei electrice a crescut la aproape 23%.

De remarcat evoluția regenerabilelor ”noi”: într-un deceniu, capacitatea regenerabilelor non-hidro a crescut de la circa 85 GW la peste 650 GW (deci de peste 7 ori). În aceeași perioadă, capacitatea instalațiilor hidro de mare capacitate a crescut cu mai puțin de 50% (de la 715 GW în 2000 la 1.055 GW). Situație care demonstrează destul de clar eficiența investițiilor în noile surse regenerabile, mai ales dacă ne uităm la evoluția în decurs de 10 ani:

energii regenerabile evolutie - ecoprofit 4
Instalațiile eoliene și cele fotovoltaice sunt privilegiate în planurile investitorilor

Alte sectoare în care industria regenerabilelor s-a dovedit binevenită au fost cel al încăzlzirii/climatizării, respectiv al biocarburanților. Soluțiile de încălzire a apei utilizând tehnologia solară sunt de aproape 5 ori mai folosite în 2014 față de 2004. În aceeași perioadă, producția de etanol a crescut de 3,3 ori, iar cea de biodiesel de peste 12 ori.

Per ansamblu, investițiile în industria regenerabilelor (pentru producerea de energie și de combustibili) au crescut de 6 ori în ultimii 10 ani, totalizând peste 2 trilioane de dolari pe plan mondial. Este adevărat, aici trebuie luat în considerare și sprijinul programelor guvernamentale de subvenționare, care au un rol hotărâtor – ceea ce, de altfel, explică și scăderea investițiilor după 2011, din cauza schimbărilor legislative care au afectat în mare parte planurile investitorilor.

energii regenerabile evolutie - ecoprofit 6
Contrar concepției generale, multe dintre țările în curs de dezvoltare au început să investească masiv în energiile regenerabile. China și India sunt cele mai importante exemple, încercând să contracareze poluarea excesivă din ultima perioadă, cauzată de creșterea galopantă economică

Un efect conex foarte important din punct de vedere social ține și de crearea locurilor de muncă pe care industria regenerabilelor o asigură. Conform IRENA, în 2014 a fost înregistrat un număr de aproape 7,7 locuri de muncă în domeniul regenerabilelor.

Cele mai multe (3,2 milioane) sunt în sectorul solar, după care urmează sectorul biomasei și biocombustibililor (cu aproape 3 milioane) și cel eolian (cu puțin peste 1 milion). În mod ciudat, microhidrocentralele asigură doar în jur de 210.000 locuri de muncă, iar centralele geotermale puțin peste 150.000. La care se mai adaugă în jur de 10.000 de angajați implicați în munca de cercetare și dezvoltare, plus alte câteva mii în alte sectoare ale regenerabilelor.

energii regenerabile evolutie - ecoprofit 7
Printre multiplele avantaje ale energiilor regenerabile se numără și cel al numărului în creștere de ”joburi verzi”

Practic, în acest moment se poate vorbi de un număr aproape similar cu al locurilor de muncă din domeniul combustibililor fosili. Însă, atenție, în acest ultim caz valorile sunt foarte variabile, depinzând mult cât de mult se extinde legătura unui anumit loc de muncă (de exemplu, contabil sau avocat) cu exploatarea cărbunilor, gazelor naturale și petrolului. În plus, deja aceste sectoare sunt grav afectate economic, iar concedierile se țin lanț, ceea ce îi face pe mulți analiști să considere că balanța se va înclina în favoarea joburilor din regenerabile mai devreme de finalul acestui deceniu.

Evoluția principalelor sectoare ale regenerabilelor

Pe final, să aruncăm o privire la evoluțiile din ultimii 10 ani ale principalelor sectoare din domeniul regenerabilelor. Evoluții care ne indică trendurile la care trebuie să ne așteptăm în următorii ani, la care mai contribuie și descoperirile tehnologice din ce în ce mai promițătoare și care vor crește mult eficiența soluțiilor regenerabile.

Mai întâi, este de remarcat rata de creștere a instalațiilor din surse regenerabile în ultimul an – sectorul solar și eolian sunt cele mai favorizate. De asemenea, ultimii 5 ani (perioada 2009-2014) ne arată o evoluție galopantă a acestor două sectoare, care este de așteptat să se continue în ritm susținut cel puțin până în 2020.

energii regenerabile evolutie - ecoprofit 8

Practic, instalațiile solare și eoliene reprezintă 55% din investițiile în regenerabile în 2014, fără a lua în considerare domeniul hidro de mare capacitate. Investițiile în energia eoliană au depășit 36%, în timp ce un sfert din investițiile totale s-au îndreptat spre proiecte de anvergură mică, în special pentru panouri fotovoltaice.

Un factor important care împiedică investițiile în regenerabile ține și de subvențiile acordate sectorului combustibililor fosili. Cele directe se ridică la peste o jumătate de trilion de dolari (de peste două ori mai mult decât subvențiile pentru regenerabile!), în timp ce costurile conexe se ridică la o sumă incredibilă de peste 5 trilioane de dolari anual! Dacă aceste subvenții ar fi eliminate, iar poluarea taxată corespunzător, competitivitatea energiilor regenerabile ar fi extrem de vizibilă, iar generalizarea acestora probabil mult mai accelerată.

 

Evoluția sectorului eolian în ultimii 10 ani

Instalațiile eoliene de pe mapamond au intrat pe o pantă mai accentuată după momentul crizei economice. Scăderea costurilor a fost și ea vertiginoasă: în SUA, de exemplu, costul pe KWh a scăzut de 3 ori în 5 ani, de la 7 cenți/KWh în 2009 la 2,3 cenți/KWh în 2014. ”Fermele” eoliene sunt deja mai rentabile decât termocentralele și la aproape același nivel cu centralele pe gaz.

energii regenerabile evolutie - ecoprofit 9
Doar în ultimii 10 ani, capacitatea totală eoliană instalată a ajuns la aproape 2 TW!

 

Evoluția sectorului solar în ultimii 10 ani

Sectorul solar este împărțit în trei subdomenii. Primul este cel al instalațiilor fotovoltaice, utilizate pentru producerea curentului electric. Investițiile în această direcție s-au accelerat în ultimii 5 ani, perioadă în care se concentrează 90% din investițiile din ultima decadă!

energii regenerabile evolutie - ecoprofit 10
Într-un deceniu, instalațiile fotovoltaice au ajuns la o capacitate totală de aproape 600 GW

Al doilea subdomeniu este reprezentat de panourile solare pentru încălzirea apei, care reprezintă o alternativă din ce în ce mai convenabilă la soluțiile care utilizează gazul. La fel ca și fotovoltaicele, aceste panouri solare au intrat pe o pantă mai abruptă după momentul crizei, dar și până atunci piața lor era destul de dezvoltată.

energii regenerabile evolutie - ecoprofit 11
Domeniul panourilor solare pentru încălzirea apei totalizează, după 10 ani, circa 2,5 TW-termal

Subdomeniul panourilor concentratoare de energie solară este cel mai puțin dezvoltat, dar promite un mare potențial datorită eficienței mult mai bune de transformare a luminii în energie electrică. Lucru dovedit și de ”explozia” investițiilor înregistrată în 2011-2012, Spania fiind lider în acest domeniu, pentru moment. Odată cu evoluția tehnologiei, este de așteptat ca proiectele din acest subdomeniu să se înmulțească exponențial până la sfârșitul acestui deceniu.

energii regenerabile evolutie - ecoprofit 12
După un început relativ timid, concentratoarele de energie solară au ajuns la o capacitate totală de aproape 15 GW din 2004 până în 2014. Atenție, însă: rata medie de dezvoltare din ultimii trei ani este de circa 30% și promite să crească

 

Evoluția sectorului biomasei în ultimii 10 ani

Biomasa este utilizată în două mari direcții: ca și combustibil pentru obținerea electricității sau curentului electric, respectiv pentru producerea biocarburanților în sectorul transporturilor.

În principal, biomasa pentru căldură/electricitate este reprezentată în proporție de circa 75-80% de peleți. Producția acestora a crescut constant în ultimul deceniu, principalii producători fiind din Europa, urmați de americani și canadieni. În 2014, peleții au asigurat generarea a peste 433 TWh de energie, aproape dublu față de 2004, în special în aplicațiile rezidențiale.

energii regenerabile evolutie - ecoprofit 14
Din 2004 până în 2014 au fost consumate circa 150 de milioane de tone de peleți din reziduuri lemnoase

În ce privește biocombustibilii, situația nu este așa de roză, după criza economică înregistrându-se o stagnare. Pe de o parte, costurile pentru obținerea materiei prime au crescut, pe de altă parte cadrul legislativ s-a schimbat, autoritățile punându-și problema dacă nu cumva culturile de plante destinate fabricării biocombustibililor ar putea submina sectorul alimentar, ducând la o criză alimentară.

Însă noile descoperiri din domeniu promit o revenire a biocombustibililor, odată cu utilizarea unor plante mai eficiente și folosirea unor modalități de cultivare a acestora care să nu intre în contradicție cu agricultura desinată alimentației.

energii regenerabile evolutie - ecoprofit 13
În total, în cei 10 ani de până acum sectorul combustibililor a produs o cantitate de peste 900 de miliarde de litri. Aproape 80% din aceasta a fost constituită de etanol, foarte comun în America de Sud

Trăgând linie, sectorul regenerabilelor este într-o plină expansiune și nu mai este decât o problemă de timp până când va deveni mai competitiv decât cel al combustibililor fosili – care, să nu uităm, beneficiază de subvenții chiar mai mari. Deocamdată, însă, rămâne necesar un cadru legislativ care să asigure și în următorii 5 ani un program de subvenționare pentru investitorii în regenerabile, dar și mijloace de finanțare cât mai flexibile. În plus, trebuie acordată o atenție mai mare atât eficientizării transmiterii energiei, cât și soluțiilor de stocare a energiei (domeniu de la care se așteaptă un boom în anii următori).

Este un tablou care ar trebui să-i convingă pe liderii lumii, care se vor aduna la summit-ul de la Paris, din decembrie, că regenerabilele sunt cel mai bun pariu pentru a reduce efectele poluării de până acum. În paralel cu descurajarea utilizării combustibililor fosili, ar putea fi fezabilă evitarea creșterii temperaturii globale cu peste 2 grade Celsius. Ceea ce ar trebui să justifice orice sacrificii de ordin financiar.