Este energia geotermală o soluție mai bună decât cea a hidrocentralelor?

energie geotermala hidrocentrale - ecoprofit 0

Obținerea curentului electric prin hidrocentrale este considerată o formă de energie curată, raportată la termocentrale. Dar în ultima vreme au început să apară din ce în ce mai multe reticențe privind viabilitatea hidrocentralelor. Care, deși utilizează eficient energia râurilor, conduc la influențe nefaste foarte mari asupra mediului înconjurător, cu efecte majore care se observă doar după niște zeci de ani.

În România, aproape o treime din curentul electric este obținut din energie hidro, datorită rețelei de hidrocentrale plasate pe multe dintre marile râuri ale țării, dar și pe Dunăre. Conform autorităților, în acest moment este fructificat circa 50% din potențialul hidroenergetic al țării, până prin 2025-2030 putându-se crește acest procent la 70%. Ceea ce sună foarte bine din punct de vedere energetic, dar oare cât de prost din punct de vedere al protecției mediului?

Ce înseamnă, de fapt, o hidrocentrală?

Pe scurt, producerea curentului electric folosind energia apei unui râu presupune realizarea unui baraj de acumulare, iar apoi controlul debitului râului astfel încât apa care curge să pună în funcțiune turbine de mari dimensiuni, care pot genera megawatts de curent electric fără a fi nevoie de arderea vreunui combustibil fosil. Hidrocentralele au o durată foarte lungă de funcționare, estimată la câteva zeci de ani, înainte de a fi nevoie de intervenții pentru recondițonare sau modernizare. În același timp, și efortul financiar inițial este imens, mai ales raportat la termocentrale.

energie geotermala hidrocentrale - ecoprofit 5

Acum, însă, încep să fie mult mai importante efectele asupra mediului înconjurător. La noi nu a existat interesul unei analize detaliate în acest sens, dar canadienii au făcut așa ceva în cazul provinciei British Columbia. Concluziile principale pentru realizarea așa-numitului proiect de hidrocentrală ”Site C” nu sunt deloc ușor de acceptat. Lacul de acumulare necesar ar duce la distrugerea unei suprafețe de peste 100 de km pătrați de pădure boreală. Iar în procesul de construcție a barajului s-ar emite cel puțin 150.000 de tone de gaze cu efect de seră în atmosferă – asta fără a lua în considerare și poluarea necesară pentru producerea materialelor de construcție, care ar putea dubla valoarea.

În plus, nu se poate estima în cifre cât de mare va fi impactul asupra habitatului natural, deoarece lacul de acumulare ar putea nimici extrem de multe viețuitoare. Iar viața celor din zonă ar putea fi afectată iremediabil dacă se afectează serios lanțul ecosistemului. De altfel, sunt motive foarte serioase pentru care investițiile în proiectul ”Site C” au fost amânate încă din anii ’80, pe fondul opoziției publicului, a agențiilor non-guvernamentale, dar și a unor organizații din domeniul energetic. Cum este CanGEA.

 

Ce avantaje aduce soluția geotermală?

CanGEA este acronimul Asociației Canadiene a Energiei Geotermale, care susține că energia geotermală e mai ieftină și mai eco decât cea obținută din hidrocentrale. Conform studiilor CanGEA, în provincia British Columbia există suficient potențial geotermal, care ar putea asigura până la 5.100 GWh/an, adică o cantitate similară cu a hidrocentralei ”Site C”. Dar la costuri mult mai reduse, atât ca investiție, cât și din punct de vedere al mediului și comunităților locale.

energie geotermala hidrocentrale - ecoprofit 3

CanGEA arată că investițiile necesare pentru centralele geotermale s-ar cifra la circa 3,3 miliarde de dolari, ceea ce reprezintă mai puțin de jumătate din cele aproape 8 miliarde de dolari reclamate de proiectul hidrocentralei ”Site C”. Mai mult, prețul energiei obținute din centralele geotermale este estimat la 73 USD/MWh, față de minimum 83 USD/MWh în cazul energiei hidro. La care se mai adaugă poluarea mult mai redusă pentru realizarea proiectelor geotermale, dar și costurile mai reduse cu ”transportul” energiei.

Interesant este că și promotorii proiectului hidrocentralei ”Site C” au făcut propriile estimări privind exploatarea energiei geotermale. Dar concluziile lor au fost că prețul energiei va fi mai mare, între 91 și 105 USD/MWh, iar potențialul energetic mult mai redus. Cine are dreptate? În acest moment devine interesantă o comparație din punctul de vedere al impactului social. Și anume al locurilor de muncă asigurate de fiecare soluție (la care mai adăugăm o a treia soluție, a exploatării gazelor naturale).

energie geotermala hidrocentrale - ecoprofit 1

După cum se observă în tabelul de mai sus, soluția geotermală are și plusuri, și minusuri față de cea a hidrocentralei. Proiectul ”Site C” asigură de până la 7-8 ori mai multe locuri de muncă în faza de construcție a proiectului față de proiectele geotermale, pentru o capacitate considerată de 1.100 MW. De menționat că, în cazul extracției gazelor naturale, necesarul de forță de muncă în această fază este cu mult mai redus, deci și avantajele sociale sunt mult mai mici (nu se menționează expres, dar e vorba de exploatarea gazelor prin fracking).

Lucrurile se schimbă foarte mult odată ce trecem la partea de operare și mentenanță, care, practic, asigură locuri de muncă pe termen lung. Soluția geotermală asigură de 10 ori mai multe locuri de muncă permanente decât cea a hidrocentralei, dar și decât exploatarea gazelor naturale. Iar, din punct de vedere al investiției inițiale, e necesară o forță de muncă de trei ori mai mare la construcția proiectului față de operarea lui ulterioară, în timp ce la hidrocentrală vorbim de 200 de ori mai mulți oameni în faza de construcție față de cea de operare.

energie geotermala hidrocentrale - ecoprofit 2

Un alt aspect interesant ține și de utilizarea în ”cascadă” a energiei geotermale. Aburul încălzit în mod natural sub scoarța terestră este captat în uzinele geotermale la circa 200 de grade Celsius. La temperaturi de 150 grade Celsius poate fi utilizat în procesarea alimentelor, după care, odată răcit la 100 grade Celsius, poate fi utilizat în aplicațiile de încălzire rezidențială, ulterior, la circa 50 de grade Celsius e util pentru încălzirea în fermele piscicole, de pildă. Vorbim de o maximizare a eficienței energiei geotermale imposibil de aplicat pentru energia din surse hidro.

CONCLUZIE

Cu excepția Islandei, restul națiunilor dezvoltate de pe planetă de-abia în ultimii ani au început să analizeze mult mai serios această resursă nepoluantă de energie regenerabilă: soluția geotermală. De exemplu, în 2014 proiectele de acest gen au produs în SUA aproape 15 milioane MWh. E adevărat, din punct de vedere financiar au reprezentat investiții mai costisitoare decât termocentralele, dar reversul medaliei l-a reprezentat lipsa poluării față de arderea cărbunilor sau a gazelor.

Datele rezultate din analiza canadienilor demonstrează că potențialul energiei geotermale merită mai multă atenție atât din partea autorităților, cât și al investitorilor. Mai ales dacă ne gândim că, în parte, exploatarea geotermală beneficiază chiar de know-how-ul și tehnologia testate până acum în exploatările petroliere și de gaze naturale. Adică vorbim de o bună oportunitate pentru companii din domeniul combustibililor fosili de a-și schimba obiectul de activitate și a reduce, astfel, poluarea.

Cât despre ”războiul” între hidrocentrale și centralele geotermale, este clar că nu mai pot fi omise daunele colaterale asupra mediului pe care le implică soluția hidro. Odată ce se va găsi o modalitate cât mai corectă de a cuantifica financiar și aceste daune, precum și influența nefastă a poluării, vor fi mult mai clare avantajele energiei geotermale. Rămâne de văzut când și dacă vom vedea o astfel de dispută și în România.